Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach. Aby zapisać dziecko, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej szkoły https://lempice.edupage.org/ lub w szkole. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektor szkoły od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl  (Rekrutacja) oraz u Dyrektora Przedszkola. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 został rozstrzygnięty. W procesie naboru wpłynęły 232 aplikacje, tylko 50 wniosków złożonych przez samorządowe instytucje kultury zostało rozpatrzonych pozytywnie. Na liście beneficjentów znalazł się Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Zadanie pod nazwą „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna!” otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 000 zł na realizację jego pierwszej części. W 2021 r. łączne wsparcie, które samorządowe instytucje kultury otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł..

Pomoc osobom, które w okresie zimowym potrzebują wsparcia

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych i rodzin niezaradnych życiowo.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zwraca się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które w okresie zimowym potrzebują pomocy.

Nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Ciechanowcu na rok 2021

Rozpoczął się nabór uczestników do Klubu „Senior+” na rok 2021, skierowany do mieszkańców Gminy Ciechanowiec w wieku 60+.

Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Ciechanowcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 1 lutego do 16 lutego 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.