Dowóz do lokali wyborczych osób niepełnosprawnych i seniorów w dniu wyborów 7 kwietnia

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu.

Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Miejski w Ciechanowcu, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca 2024 r.

W Ciechanowcu widać zbliżające się Święta Wielkanocne - w centrum miasta stanęły kolorowe pisanki

Kolorowe instalacje nawiązujące do świąt ponownie pojawiły się w centrum miasta. Na pl. 3-go Maja, w parku przy pl. Jana Pawła II oraz na ul. Łomżyńskiej stanęło dziewięć, wielkich kolorowych pisanek.

Dodatkowo drzewa ozdobiły "wiszące pisanki". Ozdoby świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odnowili pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Konferencja podsumowująca projekt edukacyjno-szkoleniowy „Wspólne Ścieżki”

15 marca w sali "Szczęsny" w Ciechanowcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjno-szkoleniowy „Wspólne Ścieżki” realizowany przez Fundację Hagia Marina we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Mniejszości Podlasia oraz Gminą Supraśl.

Projekt miał na celu tworzenie inspirujących i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, promowanie różnorodności kulturowej oraz budowanie mostów współpracy między różnymi środowiskami społecznymi.

Wojewódzkie obchody Dnia Sołtysa, święto liderów wiejskich społeczności

13 marca, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku obchodzono święto liderów wiejskich społeczności - Sołtysów. W uroczystości zorganizowanej przez samorząd województwa uczestniczyli m.in. wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Gminę Ciechanowiec na gali wspólnie z Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim reprezentowali Sołtys Sołectwa Łempice Renata Krasowska oraz Sołtys Sołectwa Kobusy Zdzisław Sikorski.

Życzenia sołtysom w dniu ich święta, podziękowania i nominacje na nową kadencję 2024-2029

11 marca, w Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczysta 63. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Podczas spotkania Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Karolewskim złożyli wszystkim Sołtysom, w dniu ich święta, najserdeczniejsze życzenia, dziękując za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Piosenka jest dobra na wszystko - koncert Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec z okazji Dnia Kobiet

W sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, 9 marca odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. Gwiazdą wieczoru był Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec, którego aranżacje muzyczne dostarczyły niezapomnianych emocji.

W trakcie koncertu widzowie usłyszeli takie przeboje jak "Baby ach te baby", "Na językach", "Wody mi daj", "Kolejka" i wiele innych, zaśpiewane w niepowtarzalnych aranżacjach.