20 października odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego publicznego żłobka w gminie Ciechanowiec. Akademia Odkrywców –Żłobek Miejski w Ciechanowcu  objął opieką 43 dzieci w wieku do lat 3.

Żłobek powstał po przebudowie części parteru budynku szkoły podstawowej. Znajdują się tam m.in. sale zabaw, sale do leżakowania, łazienki, pomieszczenie socjalne oraz stołówka. Przed budynkiem utworzono także plac zabaw.

18 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w Suchowoli podpisał list intencyjny powołujący pierwszą spółkę mieszkaniową w województwie podlaskim.

Jest to efekt podjętej przez Radę Miejska w Ciechanowcu 29 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

Budowa drogi w miejscowości Wojtkowice-Glinna - powstał ciąg komunikacyjny o długości 667 metrów

Zakończyły się prace przy rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna. W ramach zadania powstał ciąg komunikacyjny o łącznej długości niemal 667 metrów.

Inwestycja dotyczyła budowy ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową zjazdów do posesji, przebudową sieci wodociągowej i sieci telekomunikacyjnej.

Po raz kolejny czasopismo Wspólnota opublikowało ranking "Liderzy inwestycji". Zestawiono w nim wysokość wydatków inwestycyjnych, które samorządy poczyniły w ciągu trzech ostatnich lat.

Gmina Ciechanowiec w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydała na inwestycje 901,09 zł, co uplasowało nas na 256 miejscu wśród 1533 klasyfikowanych samorządów. Oznacza to awans o 237 miejsc w przeciągu ostatnich 3 lat.

 

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

30 września odbyło się XXXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.