Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kocach-Schabach. Umowa z wykonawcą zadania podpisana.

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 19 stycznia 2022 r. podpisał umowę na realizację zadania pn. "Remont budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kocach Schabach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Odbiór końcowy zadania „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”

31 grudnia 2021 r. odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania: „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”

Przedmiot zamówienia obejmował kompleksowe wykonanie prac polegających na wymianie istniejących opraw w ilości 302 szt. oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowiec.

Początek nowego roku, to czas podsumowań i analiz minionego roku. W Ciechanowcu mimo specyficznego okresu pandemii, nie zatrzymaliśmy inwestycji. Wyszliśmy z założenia, że ich dalsze realizowanie jest najlepszą receptą na kryzys, bo daje pracę.

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 roku stanowi kwotę 11 840 588,02 zł, z czego 4 149 099,31 zł to środki własne gminy, a 7 691 488,71 zł to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.  tel. 501 721 100