Odbiór końcowy dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły

9 czerwca odbył się odbiór końcowy dwóch odcinków dróg w ramach zadania. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara - Winna-Wilki i nr 108858B Winna Stara - Winna-Chroły”.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m o łącznej długości 1,162 km.

 

Ponadto zakres robót obejmował wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, zjazdów z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych z gotowych elementów gumowych, peronu na przystanku komunikacyjnym oraz ustawieniu barier energochłonnych.

 

Wartość rzeczowa zadania wyniosła 1 290 714,17 zł, w tym 682 891,89 zł to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawcą zadania była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego w 2019 roku.

 

 

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu