Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ogłasza nabór uczestników do projektu „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Ciechanowiec w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 026

 

Projekt „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego
2. Klub Seniora w Czajach Wólce
3. Klub Seniora w Malcu
4. Usługi na rzecz wsparcia rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi
5. Dwa mieszkania wspomagane wspierane

 

Regulamin i deklaracje udziału w projekcie są dostępne:

  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1
  • na stronie internetowej Gminy Ciechanowiec

 

Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzena Kryńska tel. 86 277 11 45 wew. 12

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

pobierz

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie Ciechanowiec doc
Regulamin uczestnictwa w projekcie Ciechanowiec pdf

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie doc
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt doc
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt pdf

Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny doc
Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 4 - Kryterium Uczestnictwa w Projekcie doc
Załącznik nr 4 - Kryterium Uczestnictwa w Projekcie pdf

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania pdf

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niesamodzielnosci doc
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niesamodzielnosci pdf

Załącznik nr 7 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku doc
Załącznik nr 7 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku pdf

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego doc
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego pdf

Załącznik nr 9 - Opinia pracownika socjalnego doc
Załącznik nr 9 - Opinia pracownika socjalnego pdf

Załącznik nr 10 - Wzór protokołu z rekrutacji doc
Załącznik nr 10 - Wzór protokołu z rekrutacji pdf

Załącznik nr 11 - Karta oceny doc
Załącznik nr 11 - Karta oceny pdf

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie doc
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec doc
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec pdf