Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców zachętą do udziału w głosowaniu

Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, tak jak gmina Ciechanowiec, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie rządowe.

Warunkiem otrzymania środków jest ponad 60% frekwencja w najbliższych wyborach. Z kolei gmina, która uzyska najwyższą frekwencję w swoim powiecie, otrzyma 1 mln zł z przeznaczeniem na remizy OSP oraz 1 mln zł z budżetu obywatelskiego na dowolny cel.

PRK FARE Sp. z o.o. ogłasza abolicję - podpisz umowę, pobieraj wodę i odprowadzaj ścieki legalnie

Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób bez ponoszenia opłat korzysta z wody Ciechanowieckich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej może do 10 listopada 2023 roku liczyć na abolicję.

Abolicja polega na podpisaniu umowy przez osoby, które nielegalnie pobierają wodę lub zrzucają ścieki bez ponoszenia konsekwencji prawnych i kar pieniężnych.

Trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Czajach-Wólce na rok 2023

Trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” na rok 2023, skierowany do mieszkańców Gminy Ciechanowiec w wieku 60+. Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Ciechanowiec, pragniesz integracji i aktywizacji społecznej poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, zostań uczestnikiem Klubu „SENIOR+” w Czajach-Wólce - placówki wsparcia dziennego.

Podziękowanie za 1,5% podatku na wsparcie dzieci i młodzieży oraz przytulisko dla bezdomnych psów

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Cecylia Szmurło serdecznie dziękują wszystkim podatnikom, którzy w roku 2022 przekazali 1,5% swojego podatku na subkonta:

Wsparcie dzieci i młodzieży w klubie sportowym Unia Ciechanowiec oraz Przytulisko dla bezdomnych psów.

Realizacja zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”

Zakończyła się realizacja zadania „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów” dofinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”.

Dzięki realizacji zadania powstała ekologiczna wizytówka sołectwa, a także zostały zainicjowane działania proekologiczne wśród mieszkańców wsi, takie jak selektywna zbiórka odpadów.

Pokaż, że czytasz - happening uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu

W czwartek, 21 września na rynku naszego miasta uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu zorganizowali happening „Pokaż, że czytasz”, promując w ten sposób czytelnictwo w naszym środowisku.

Marta, Julia i Natalia ubrane w stroje z epoki XIX wieku czytały fragmenty tekstów polskiej literatury. Akcja spotkała się z dużą aprobatą ze strony przechodniów, którzy chętnie wypowiadali się na temat własnych preferencji czytelniczych.