Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwiedził w środę (8.07.) Ciechanowiec. Przed siedzibą Muzeum Rolnictwa spotkał się ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyła Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło oraz Senator Jacek Bogucki, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, przedstawiciele władz samorządowych powiatu wysokomazowieckiego, Państwowej Straży Pożarnej i dziennikarze.

 

Minister Zbigniew Ziobro wskazał na rolę, jaką codziennie odgrywają strażacy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Strażacy niosą pomoc najcenniejszą, bo ratującą ludzkie życie - podkreślił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - dlatego rozszerzenie formuły działania Funduszu Sprawiedliwości umożliwiło udzielanie wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych. Chodzi zwłaszcza o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których członkowie w przypadku ponad połowy wypadków drogowych jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało w ubiegłym roku o przekazaniu strażakom ochotnikom w całym kraju 100 mln zł na specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Na zakup sprzętu Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 130 000 zł w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakup sprzętu był niezmiernie ważny z punktu widzenia dalszego funkcjonowania jednostek OSP Gminy Ciechanowiec. Zapewnił on efektywniejsze udzielenie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku drogowego lub innego zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzi.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu