Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Ciechanowiec do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030.

Konsultacje będą prowadzone w formie formularza uwag/propozycji składanych do projektu Strategii. Termin konsultacji: od 10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, 16 sierpnia odbył się Wakacyjny Koncert Kameralny Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec. Niedzielny koncert był zapowiedzią Recitalu, który odbędzie się jesienią tego roku.

Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec zaprezentował zarówno covery znanych przebojów, jak i piosenki autorskie.

15 sierpnia, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA z Aleksandrowa Łódzkiego oraz Chóru Kameralnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Koncert zorganizowano z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust nadal obowiązuje. W otwartej przestrzeni nie musimy zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 2 m odległości od siebie.

Policjanci ponownie sprawdzają, jak mieszkańcy gminy respektują obowiązek noszenia maseczek w sklepach i w miejscach przestrzeni publicznej. Jest to związane ze wzrostem liczby zachorowań w całym kraju.

Konsultacje społeczne projektu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Konsultacje społeczne mają za zadanie pomóc Gminie Ciechanowiec w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę egzekucji na Pałatkach pod Ciechanowcem

Mija 77 lat egzekucji na tzw. Pałatkach. Przedstawiciele ciechanowieckiego samorządu, upamiętnili to wydarzenie składając kwiaty w miejscu egzekucji.

Po odmówieniu przez księdza dziekana Tadeusza Kryńskiego wraz ze zgromadzonymi, modlitwy „Anioł Pański”, złożono kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem upamiętniającym osoby rozstrzelane przez hitlerowców.